اختلال‌های روان‌شناختیاضطرابافسردگیانتخاب سردبیرخواندنی‌های اسکیمالوژیکمال گراییمقالات تخصصی

رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی

در یک مطالعه‌ی جدید، باورهای فراشناختی درباره‌ی نگرانی و نشخوار فکری معلوم شد که اضطراب و افسردگی را از طریق تأثیر بر پشتکار داشتن پیش‌بینی می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اختلال‌های اضطراب و افسردگی بود.

رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی

اضطراب و افسردگی از شایع‌ترین اختلال‌های روان‌شناختی هستند که اغلب با هم رخ می‌دهند. با توجه به میزان شیوع بالای این دو اختلال، محققان بر درک عواملی که در شروع و تداوم اضطراب و افسردگی نقش دارند تمرکز کرده‌اند. یکی از این عوامل کمال‌گرایی است.

برخی محققان معتقدند که کمال‌گرایی ممکن است جنبه‌ی مشترک این دو اختلال باشد.

کمال‌گرایی به عنوان تمایل به تعیین استانداردها، اهداف و انتظارات بسیار بالا از خویش تعریف شده است. افرادی که کمال‌گرایی بالایی دارند نسبت به خودشان انتقادی عمل می‌کنند و به ندرت از عملکرد خود راضی می‌شوند. بنابراین منجر به خود-ارزیابی‌های منفی مانند حس مزمن شکست و شرم می‌شود و رضایت از زندگی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

تاکنون مشخص شده است که کمال‌گرایی پیش‌بینِ اختلال‌های روان‌شناختی است و با خطر بالاتر خودکشی ارتباط دارد.

به طور خاص، پشتکار جنبه‌ای از کمال‌گرایی است به عنوان تمایل به انجام دادن یک رفتار یا فکر است حتی هنگامی که آن رفتار یا فکر اثربخش یا کارآمدی خود را از دست داده است و می‌تواند شامل تفکر منفی مداوم مانند تشخوار فکری و نگرانی باشد.

باورهای فراشناختی – درک فرد از فرایندهای فکری‌اش – می‌تواند مثبت یا منفی باشد. با این وجود، افکار فراشناختی ناسازگار هستند زیرا تلاش‌های مکرر برای جلوگیری از افکار منفی اغلب به طور غیرشهودی باعث افزایش رفتارهای پشتکار می‌شود.

در مقاله‌ای که اخیراً توسط لی کانیس-دیماند، استاد دانشگاه University of the Sunshine Coast و همکارانش انجام شده است نقش باورهای فراشناختی و رفتارهای پشتکار را در اضطراب و افسردگی بررسی شده است.

این مقاله اهمیت فرایندهای فراشناختی مانند نگرانی، نشخوار فکری و تفکر بیش از حد و تأثیر آن‌ها بر شرایط مختلف را نشان می‌دهد. این حوزه‌ی تحقیقاتی تحت تأثیر نظریه‌های آدریان ولز است. آدریان ولز یک مدل فراشناختی برای اختلال‌های روان‌شناختی مطرح کرده است که در آن باورهای فراشناختی نقش عمده‌ای دارند.

شرکت‌کنندگان

یک نمونه‌ی ۱۰۳۳ نفره که دامنه‌ی سنی آن‌ها بین ۱۸ تا ۳۰ بود برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. میانگین سنی ۲۱.۱۲ بود. ۷۷۵ نفر آن‌ها زن و ۲۸۵ نفر مرد بودند. نمونه‌ی این پژوهش از کشورهای استرالیا و نیوزلند انتخاب شده است.

ابزارهای پژوهش

محققان برای بررسی رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری پرسشنامه‌های مختلفی را اجرا کردند:

  • خرده‌مقیاس پشتکار در پرسشنامه‌ی کمال‌گرایی
  • پرسشنامه‌ی تداوم و پشتکار
  • پرسشنامه‌ی باورهای فراشناختی: این پرسشنامه شامل باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، باورهای منفی درباره غیرقابل کنترل بودن و آسیب‌رسان بودن نگرانی و باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار است. همچنین شامل باورهای مثبت درباره نشخوار فکری، باورهای منفی درباره غیرقابل کنترل بودن و پیامدهای منفی نشخوار فکری است.
  • مقیاس اضطراب فراگیر برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب فراگیر استفاده شد.
  • پرسشنامه‌ی سلامت بیمار برای ارزیابی سطوح اختلال عملکرد مرتبط با افسردگی به کار برده شد.
  • علاوه بر این تمامی پژوهشگران پرسشنامه‌هایی را درباره‌ی اضطراب و افسردگی تکمیل کردند.

نتایج

تحلیل‌های آماری داده‌های مطالعه رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری نشان داد که تمام باورهای فراشناختی به طور غیرمستقیم، از طریق تأثیری که بر پشتکار می‌گذارند نمره‌های اضطراب شرکت‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داد. به عبارت دیگر، باورهای فراشناختی درباره‌ی اضطراب و نشخوار فکری پشتکار را پیش‌بینی می‌کنند که آن نیز به نوبه‌ی خود اضطراب را پیش‌بینی می‌کند.

رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی
رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی

این مطالعه (رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی)  شواهدی ارائه کرد که نشان می‌دهد افرادی که نگرانی یا نشخوار فکری را به عنوان یک استراتژی مفید می‌بینند یا نگرانی/نشخوار فکری را غیرقابل کنترل می‌دانند، به احتمال زیاد به اضطراب و افسردگی دچار می‌شوند و با رفتارهای کمال‌گرایانه غیرمفید مرتبط هستند. اساساً، این مطالعه به ادبیات فعلی کمک می‌کند که فکر کردن بیش از حد مانند نگرانی و نشخوار فکری، راهبردهای مقابله‌ای غیرمفید هستند.

رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی
رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری در اضطراب و افسردگی

باورها درباره‌ی نگرنی ارتباط قوی‌تری با اضطراب داشتند تا باورها درباره‌ی نشخوار فکری. از سوی دیگر، باورها درباره‌ی نشخوار فکری نسبت به باروها دربار‌ه‌ی نگرانی، ارتباط نیرومند‌تری با افسردگی دارند. علاوه بر این، باورهای فراشناختی منفی درباره‌ی نشخوار فکری به طور غیرمستقیمی از طریق تأثیر بر پشتکار، افسردگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده از مطالعه رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری ممکن است بینش‌هایی درباره‌ی همبودی اضطراب و افسردگی به دست دهند. آنطور که محققان این مطالعه گفته‌اند «یک تبیین احتمالی ات این است: کسانی که دارای ویژگی‌های کمال‌گرایی هستند که نمی‌توانند رفتارها و افکار انطباقی را اتخاذ کنند تا به طور مؤثر نگرانی‌های خود را در مورد تصویر خود از بین ببرند و این رفتارها و نگرانی‌ها را غیرقابل کنترل می‌بینند، ممکن است افکار و نگرانی‌های افسردگی را نسبت به گذشته‌ی خود ایجاد کنند. یعنی اقداماتی به شکل نشخوار فکری به منظور محافظت از خود در برابر آسیب بیشتر به تصویر خود.

به طور کلی، یافته‌های مطالعه رابطه کمال گرایی با نگرانی و نشخوار فکری نشان می‌دهد که رفتارهای پشتکار ممکن است جزء ناسازگار کمال‌گرایی باشد. البته به این معنا نیست که ما نباید به مسائل فکر کنیم و سعی کنیم مسائل یا مشکلات را حل کنیم، اما وقتی این روند مانند نگرانی به یک چرخه‌ی معیوب تبدیل شود، باید از آن جدا شویم. علاوه بر این، ما باید تلاش کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که نگرانی یا نشخوار فکری ما ناشی از کمال‌گرایی نیست، زیرا این فقط آن را بسیار بزرگ می‌کند.

اگر به این مطالعه علاقمند هستید می‌توانید مقاله اصلی را در لینک زیر مشاهده کنید:

Examining the roles of metacognitive beliefs and maladaptive aspects of perfectionism in depression and anxiety”, was authored by Lee Kannis-Dymand, Emily Hughes, Kate Mulgrew, Janet D. Carter, and Steven Love.

برای ارتباط با ما در انتهای مطلب کامنت بگذارید. علاوه بر این می‌توانید در اینستاگرام و تلگرام ما را دنبال کنید.

  • اینستاگرام: schema.therapy
  • تلگرام: psychologistnotes
  • ایمیل: schemalogy@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا