مطالعات روانشناسی

تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز

یک مطالعه روانشناسی نشان می‌دهد که خواندن با گوشی هوشمند باعث افزایش بیش‌فعالی در قشر پیش‌پیشانی مغز و کاهش درک مطلب می‌شود.

تا به امروز اطلاعات کمی در مورد تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز وجود دارد. اما امروزه ما اکثر کارهای خود را گوشی‌های هوشمند خود انجام می‌دهیم. ما اخبار، کتاب، درسهای دانشگاهی، و آنچه را که دوستانمان در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند را از طریق گوشی‌های هوشمند خود می‌خوانیم. در دو سال اخیر نیز به علت شیوع بیماری کرونا (COVID-19) استفاده از گوشی هوشمند افزایش داشته است.

ما باید تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز را بررسی کنیم و به بهترین انطباق بین مغز و گوشی های هوشمند دست پیدا کنیم. نتایج این مطالعات به ما کمک می‌کند که گوشی‌ های هوشمند را طوری کنیم کمترین تأثیر منفی را بر مغز داشته باشد.

به طور شهودی برخی از ما خواندن روی کاغذ را هنوز بهتر از مطالعه با گوشی هوشمند می‌دانیم. اما آیا واقعاً مطالعه در گوشی هوشمند با مطالعه روی کاغذ تفاوت دارد؟ با اسکیمالوژی همراه باشید.

تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز

یکی از روش‌هایی که می‌توانیم با استفاده از آن تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز را بسنجیم این است که آن استفاده از آن‌ها را هنگام خواندن یک مطلب با خواندن از روی کاغذ مقایسه کنیم. آیا هنگامی که مطالبی را در گوشی های خود مطالعه می‌کنیم در عملکرد مغز ما نسبت به مطالعه از روی کاغذ تفاوتی ایجاد می‌شود؟ از این طریق می‌توانیم تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز را بررسی کنیم.

به منظور بررسی تفاوت بین گوشی هوشمند و کاغذ یک مطالعه انجام شده است. مطالعه جدیدی که در مجله Scientific Reports منتشر شده است، از مجموعه‌ای از تحقیقات حمایت می‌کند که نشان می‌دهد مطالعه کردن در دستگاه‌های الکترونیکی درک مطلب را کاهش می‌دهد. این مطالعه نشان داد که خواندن با گوشی هوشمند باعث افزایش بیش‌فعالی در قشر پیش‌پیشانی مغز، آه کشیدن مکرر و و کاهش درک مطلب می‌شود.

مردم بیش از هر زمان دیگری از طریق دستگاه‌های الکترونیکی مطالعه می‌کنند – به عنوان مثال، ما امروزه اخبار، کتاب، و مطالعه برای امتحانات را در گوشی‌های هوشمند و تبلت‌هایمان استفاده می‌کنیم. اما علاوه بر ایجاد خستگی چشم و سردرد، تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از این دستگاه‌ها منجر به درک ضعیف‌تر آنچه خوانده شده است می‌شود – اگرچه مشخص نیست که چرا.

موتویاسو هونما و گروه نویسندگان این مطالعه، تحقیقی را برای کشف دلیل احتمالی این اثر آغاز کردند. محققان بر دو عامل مرتبط با عملکرد و عملکرد شناختی متمرکز شدند – محیط بینایی و الگوهای تنفس. آنها پیشنهاد کردند که محیط بصری خواندن روی صفحه نمایش ممکن است عملکرد تنفسی و عملکرد مغز را تغییر دهد، که ممکن است بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد.

نمونه‌ای متشکل از 34 دانشجوی دانشگاه ژاپنی در یک مطالعه آزمایشی شرکت کردند. هر دانش آموز در دو آزمایش خواندن شرکت کرد. در یک آزمایش یک متن را روی گوشی هوشمند خواند و دیگری را روی کاغذ. این متن‌ها برگرفته از دو رمان از یک نویسنده بود و شرایط متعادل بود به طوری که هیچ دانش‌آموزی یک متن را دو بار نخواند.

برای بررسی تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز ، هنگامی که دانش‌آموزان مطالعه می‌کردند، از هدبندهای عملکردی طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک (NIRS) استفاده می‌کردند که فعالیت در قشر جلوی پیشانی را اندازه‌گیری می‌کرد و ماسک‌هایی در اطراف‌دهان و بینی برای اندازه‌گیری الگوهای تنفسی داشتند. پس از مطالعه، شرکت کنندگان یک آزمون درک مطلب را که شامل 10 سوال مرتبط با محتوای متن بود، تکمیل کردند.

در ابتدا یافته‌ها نشان داد هنگامی که دانش‌آموزان متن روی کاغذ را می‌خواندند عملکرد بهتری داشتند.

این نتیجه با مطالعات قبلی که نشان می‌دهند خواندن در دستگاه‌های الکترونیکی با درک مطلب تداخل می‌کند مطابقت دارد. بنابراین یک تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز تداخل با درک مطلب است.

در مرحله بعد، محققان تفاوت‌هایی را در فعالیت تنفسی دانش‌آموزان بسته به نوع خواندن (از روی گوشی یا از روی کاغذ) پیدا کردند. هنگام مطالعه روی کاغذ، دانش‌آموزان در مقایسه با خواندن از طریق تلفن هوشمند، آه بیشتری کشیدند. آه به عنوان نفسی تعریف می‌شد که دو برابر عمق متوسط ​​یک نفس در طول یک جلسه بود.

این یافته‌ها همچنین نشان داد که فعالیت مغزی پیش‌پیشانی دانش‌آموزان در طول مطالعه، در هر دو حالت، افزایش می‌یابد. اما جالب اینجاست که این فعالیت مغز، هنگام مطالعه با گوشی هوشمند در مقایسه با خواندن روی کاغذ بیشتر بود. علاوه بر این، افزایش فعالیت در قشر پیش‌پیشانی مغز با کاهش آه و درک مطلب پایین‌تر همراه بود.

بنابراین دومین تأثیر تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز افزایش فعالیت در قسمت پیش‌پیشانی مغز است.

در حین تفسیر این یافته‌ها، محققان خاطرنشان می‌کنند که مطالعات قبلی نشان داده است که افراد هنگام رویارویی با کارهای سختی که بار شناختی را افزایش می‌دهد، آه کشیدن خود را افزایش می‌دهند. افزایش فعالیت پیش‌پیشانی در بین دانش‌آموزانی که با گوشی هوشمند مطالعه می‌کنند ممکن است نشان‌دهنده افزایش بار شناختی در مقایسه با خواندن روی کاغذ باشد. اما به نظر می‌رسید که خواندن با گوشی هوشمند در مقایسه با خواندن روی کاغذ مانع از آه کشیدن می‌شود. از این رو تأثیر گوشی های هوشمند بر عملکرد مغز کاهش آه کشیدن است.

هونما یکی از نویسندگان مقاله تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز به خبرگزاری روانشناسی PsyPost گفت: «تحقیقات قبلی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی تنفس عمیق آگاهانه تأثیر مثبتی بر عملکرد شناختی دارد، بنابراین من پیشنهاد می‌کنم کسانی که برای مدت طولانی از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند، تنفس عمیق را انجام دهند».

نویسندگان مقاله تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز پیشنهاد می‌کنند که تعامل بین افزایش فعالیت مغز و کاهش آه ممکن است مسئول کاهش درک مطلب باشد. برای کسانی که روی کاغذ مطالعه می‌کنند، بار شناختی متوسط ​​منجر به آه کشیدن می‌شود که ممکن است به “بازیابی افزایش تنوع تنفسی و کنترل فعالیت پیشانی مغز” کمک کند. اما برای کسانی که در تلفن هوشمند مطالعه می‌کنند، بار شناختی شدیدتر مانع از آه کشیدن می‌شود که منجر به افزایش فعالیت مغز می‌شود.

هونما گفت: «راحتی گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های الکترونیکی غیرقابل اندازه‌گیری است، و من معتقدم که بسیاری از کارهایی که ما انجام می‌دهیم را نمی‌توان با کاغذ جایگزین کرد. با این حال، اگر، هم گوشی‌های هوشمند و هم کاغذ می‌توانند ما را به هدف مورد نظرمان برسانند، من کاغذ را توصیه می‌کنم».

با وجود آشنایی با تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز در مقاله فوق، در حال حاضر مشخص نیست که سن و آشنایی با دستگاه‌های دیجیتال چگونه می‌تواند بر یافته‌های جدید تأثیر بگذارد.

هونما خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در پژوهش بررسی تأثیر گوشی‌ های هوشمند بر عملکرد مغز ، افرادی بودند که حدودا 20 سال داشتند. این افراد در عصر دیجیتال به دنیا آمده‌اند به همین دلیل «آنها نسلی هستند که «بومی‌های دیجیتال» نامیده می‌شوند، اما با این وجود، حدس می‌زنم که آن‌ها استفاده از دستگاه‌های دیجیتال را فقط در دوران راهنمایی یا دبیرستان شروع کردند.

اگر افرادی را پیدا کنیم که از دوران کودکی در یک محیط کاملاً دیجیتال بزرگ شده باشد ممکن است برای تأثیر گوشی های هوشمند بر عملکرد مغز نتایج مثبت‌تری نسبت به مطالعه‌ی فعلی پیدا کنیم. زیرا مغز ما توانایی سازگاری بالایی دارد و می‌تواند خودش را به مرور زمان با محیطی که در آن قرار داریم منطبق سازد، به ویژه اگر مواجهه با دستگاه‌های دیجیتال و الکترونیکی در دوره‌ کودکی باشد.

در حالی که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، یافته‌ها تأثیر مضر بالقوه تلفن‌های هوشمند را که به طور فزاینده‌ای در طول همه‌گیری بیماری کرونا مورد استفاده قرار گرفته‌اند، روشن می‌کند. هونما و همکارانش در مطالعه خود درباره‌ی تأثیر گوشی های هوشمند بر عملکرد مغز می‌نویسند: «اگر تأثیر منفی گوشی های هوشمند بر عملکرد مغز درست باشد، بهتر است هنگام مطالعه از طریق گوشی های هوشمند نفس عمیق بکشید زیرا آه، چه ارادی یا غیرارادی، اختلال در فرآیند تنفسی را تنظیم می‌کند».

به طور کلی اگرچه در سال‌های اخیر خواندن و مطالعه بر روی وسایل الکترونیکی رایج شده است و اگرچه دستگاه‌های الکترونیکی برای بشر فواید فوق‌العاده‌ای داشته‌اند، اما باعث خستگی چشم و سردرد می‌شوندو منجر به درک مطلب کمتر نسبت به مطالعه از روی کاغذ می‌شوند.

این مطالعه با عنوان «مطالعه با گوشی هوشمند بر تولید آه، فعالیت مغز و درک تأثیر می‌گذارد» توسط موتویاسو هونما، یوری ماسائوکا، ناتسوکو ایزوکا، سایاکا وادا، ساوا کامیمورا، آکیرا یوشیکاوا، ریکا موریا، شوتارو کامیجو و ماساهیکو ایزومیزاکی انجام شد. نتایج این مطالعه در مجله  Scientific Reports منتشر شده است. شما می‌توانید اصل این مقاله را از لینک زیر دانلود کنید.

ارتباط با ما

برای ارتباط با ما در انتهای مطلب کامنت بگذارید. علاوه بر این می‌توانید در اینستاگرام و تلگرام ما را دنبال کنید.

اینستاگرام: schema.therapy

تلگرام: psychologistnetes

ایمیل: schemalogy@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا